Serhat Aksoylu profile image

Serhat Aksoylu

Gönderiler

MIPS Assembly Yaşınızı saate çeviren program
MIPS Assembly Üs alan program
MIPS Assembly Klavyeden veri alarak üs alan program
SQL INNER JOIN
SQL AS
SQL GROUP BY
SQL AND
SQL ALTER TABLE-ADD
SQL ALTER TABLE-ALTER COLUMN
SQL ALTER TABLE-DROP
SQL MIN()
SQL UPPER()
SQL MAX()
SQL LOWER()
SQL SUM()
SQL COUNT()
SQL AVG()
SQL UPDATE
SQL DELETE
SQL DROP TABLE