SQL ALTER TABLE-ADD

Tanım ;

  • ALTER TABLE ifadesi bir tabloya yeni sütun eklemek,varolan sütunu silmek veya sütunun veri türünü değiştirmek için kullanılır.
  • ALTER TABLE-ADD bölümünde bir tabloya yeni bir sütun ekleme işlemi yapılır.Yazım Kuralı:

ALTER TABLE tabloadı
ADD eklenecek_sütun_adı  sütun_tipi;
Örnek:

ALTER TABLE personel
ADD departman VARCHAR(20);SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü:


Tablo:!Execute: