SQL LOWER()

Tanım ;

  • LOWER() komutu SQL'de belirttiğimiz alandaki söz dizimini küçük harfe dönüştürür.


Yazım Kuralı:

SELECT LOWER(sütun adı)
FROM tabloadı;Örnek:

SELECT LOWER(soyad)
FROM personel ; 


SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü:

Tablo:


!Execute: