SQL INNER JOIN

Tanım ;

  • INNER JOIN komutu ile iki veya daha fazla tabloda belirlediğimiz kriterlere göre aralarında ilgili bir sütuna göre birleştirme yapabiliriz.
  • Access veritabınındaki tablo ilişkilendirme ile aynı mantıktadır.


SQL'de JOIN yapısının farklı türleri vardır:

INNER JOIN : Her iki tabloda da eşleşen değerlere sahip kayıtları döndürür

LEFT JOIN : Sol tablodan tüm kayıtları ve sağ tablodan eşleşen kayıtları döndür

RIGHT JOIN : Sağ tablodan tüm kayıtları ve sol tablodan eşleşen kayıtları döndür

FULL JOIN : Soldaki veya sağdaki tabloda bir maç olduğunda tüm kayıtları döndür
Yazım Kuralı ;

SELECT [gösterilecek sütunlar] FROM [tablo1] INNER JOIN [tablo2] ON [ilişkilendirelecek sütunlar]


Örnek :

  • Bu örnekte personel ve ekucret adlı iki adet tablomuz var. Burda ek maaşı olan personellerin kayıtları ayrı bir tabloda tutulmaktadır, INNER JOIN komutunu kullanarak bu iki tabloyu birleştireceğiz


Personel Tablosu :

personelidadsoyadisegirismaasdepartman
1serhataksoylu2017-01-01100yönetici
2mehmeterim2017-01-05120yönetici
3alpergür2017-03-01150yazar
4abdullahtahtalı2017-04-01125yazar
5haruntahtalı2017-05-0890yazar
6fatmagüneş2017-05-01110asistan
7serhattaş2017-05-10120asistan


Ekucret Tablosu :

idekmaas
150
250
320
420


Örnek Kodu:

SELECT personel.personelid,personel.ad,personel.soyad,personel.maas,ekucret.ekmaas FROM personel
INNER JOIN ekucret ON personel.personelid=ekucret.id;


Çıktı:

personelidadsoyadmaasekmaas
1serhataksoylu10050
2mehmeterim12050
3alpergür15020
4abdullahtahtalı12520