SQL INNER JOIN

Tanım ;

  • INNER JOIN komutu ile iki veya daha fazla tabloda belirlediğimiz kriterlere göre aralarında ilgili bir sütuna göre birleştirme yapabiliriz.
  • Access veritabınındaki tablo ilişkilendirme ile aynı mantıktadır.


SQL'de JOIN yapısının farklı türleri vardır:

INNER JOIN : Her iki tabloda da eşleşen değerlere sahip kayıtları döndürür

LEFT JOIN : Sol tablodan tüm kayıtları ve sağ tablodan eşleşen kayıtları döndür

RIGHT JOIN : Sağ tablodan tüm kayıtları ve sol tablodan eşleşen kayıtları döndür

FULL JOIN : Soldaki veya sağdaki tabloda bir maç olduğunda tüm kayıtları döndür




Yazım Kuralı ;

SELECT [gösterilecek sütunlar] FROM [tablo1] INNER JOIN [tablo2] ON [ilişkilendirelecek sütunlar]


Örnek :

  • Bu örnekte personel ve ekucret adlı iki adet tablomuz var. Burda ek maaşı olan personellerin kayıtları ayrı bir tabloda tutulmaktadır, INNER JOIN komutunu kullanarak bu iki tabloyu birleştireceğiz


Personel Tablosu :

personelidadsoyadisegirismaasdepartman
1serhataksoylu2017-01-01100yönetici
2mehmeterim2017-01-05120yönetici
3alpergür2017-03-01150yazar
4abdullahtahtalı2017-04-01125yazar
5haruntahtalı2017-05-0890yazar
6fatmagüneş2017-05-01110asistan
7serhattaş2017-05-10120asistan


Ekucret Tablosu :

idekmaas
150
250
320
420


Örnek Kodu:

SELECT personel.personelid,personel.ad,personel.soyad,personel.maas,ekucret.ekmaas FROM personel
INNER JOIN ekucret ON personel.personelid=ekucret.id;


Çıktı:

personelidadsoyadmaasekmaas
1serhataksoylu10050
2mehmeterim12050
3alpergür15020
4abdullahtahtalı12520

Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.