SQL AND

Tanım :

  • AND deyimi kelime anlamı olarak "ve" anlamına gelmektedir.
  • AND komutu ile SQL'de yapacağımız sorguya birden fazla sorgulama kriteri verebiliriz.
  • AND komutu kullanımı keskindir.Yani belirttiğin iki veya daha fazla kriterinde sağlanması beklenir.
  • Yapacağımız örnekte bir işletmede 'yazar' departmanında çalışıp maaşı 100'den fazla olan personelleri sorgulayacağız.


Yazım Kuralı:

SELECT [listelenecek sütünler] FROM [tablo adı]
WHERE [sorgulanacak kriter 1]  AND  [sorgulanacak kriter 2]Tablo:

personelidadsoyadisegirismaasdepartman
1serhataksoylu2017-01-01100yönetici
2mehmeterim2017-01-05120yönetici
3alpergür2017-03-01150yazar
4abdullahtahtalı2017-04-01125yazar
5haruntahtalı2017-05-0890yazar
6fatmagüneş2017-05-01110asistan
7serhattaş2017-05-10120asistan
Örnek:

SELECT * FROM personel
WHERE departman='yazar' AND maas>100

Çıktı:


personelidadsoyadisegirismaasdepartman
13alpergür2017-03-05150yazar
24abdullahtahtalı2017-04-02125yazar

Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.