SQL DELETE

Tanım ;

  • DELETE deyimi bir tablodaki verileri silmek için kullanılır.
  • Silmek istediğimiz tek bir kayıt belirleyebileceğimiz gibi birden çok kayıt veya tablodaki tüm kayıtları da silebiliriz.Yazım Kuralı ;

DELETE FROM [tablo adı] WHERE [işlem yapılacak sütun]='silmek istediğimiz kayıt'
DELETE FROM [tablo adi] ;  /* bu şekilde bir yazım tablomuzdaki tüm verilerin silinmesine sebep olacaktır */
Örnek ;

DELETE FROM kullanicilar WHERE adi='ayşe'     /*kullacilar tablomuzdaki adi sütununda adı ayşe olan verimiz silinecektir*/SQL SERVER 2012 Ekran Görüntsü ;


Tablo :!Execute :