SQL UPPER()

Tanım ;

  • UPPER() komutu SQL'de belirttiğimiz alandaki söz dizimini büyük harfe dönüştürür.


Yazım Kuralı:

SELECT UPPER(sütun adı)
FROM tabloadı ;Örnek :

SELECT UPPER(ad)
FROM personel ;   


SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü :

Tablo:


!Execute: