SQL ALTER TABLE-DROP

Tanım;

  • ALTER TABLE ifadesi bir tabloya yeni sütun eklemek,varolan sütunu silmek veya sütunun veri türünü değiştirmek için kullanılır.
  • ALTER TABLE-DROP COLUMN bölümünde bir tabloda varolan sütunu silme işlemini gerçekleştireceğiz.


Yazım Kuralı:

ALTER TABLE tablo_adı
DROP COLUMN sütun_adı;
Örnek:

ALTER TABLE personel
DROP COLUMN departman;


SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü:

Tablo:


!Execute: