SQL ALTER TABLE-ALTER COLUMN

Tanım;

  • ALTER TABLE ifadesi bir tabloya yeni sütun eklemek,varolan sütunu silmek veya sütunun veri türünü değiştirmek için kullanılır.
  • ALTER TABLE-ALTER COLUMN bölümünde varolan sütunun veri tipini değiştireceğiz.
  • Örneğin:personellerimize ait bilgilerin olduğu tabloda departman sütununda 'yazar','yönetici','asistan'... gibi verilerilerimiz varken biz bu verileri 1,2,3... gibi sayısal yani integer veri türünde tutmak için fikir değiştirirsek bu veri tipini ALTER COLUMN komutu ile VARCHAR'dan INT şekline dönüştürmemiz gerekecektir.


Yazım Kuralı:

ALTER TABLE tablo_adı
ALTER COLUMN sütun_adı  veri_türü;Örnek:

ALTER TABLE personel
ALTER COLUMN departman INT;
Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.