SQL ALTER TABLE-ALTER COLUMN

Tanım;

  • ALTER TABLE ifadesi bir tabloya yeni sütun eklemek,varolan sütunu silmek veya sütunun veri türünü değiştirmek için kullanılır.
  • ALTER TABLE-ALTER COLUMN bölümünde varolan sütunun veri tipini değiştireceğiz.
  • Örneğin:personellerimize ait bilgilerin olduğu tabloda departman sütununda 'yazar','yönetici','asistan'... gibi verilerilerimiz varken biz bu verileri 1,2,3... gibi sayısal yani integer veri türünde tutmak için fikir değiştirirsek bu veri tipini ALTER COLUMN komutu ile VARCHAR'dan INT şekline dönüştürmemiz gerekecektir.


Yazım Kuralı:

ALTER TABLE tablo_adı
ALTER COLUMN sütun_adı  veri_türü;Örnek:

ALTER TABLE personel
ALTER COLUMN departman INT;