SQL VIEW Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

SQL VIEW, veritabanındaki birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Bu, kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur. SQL VIEW'ler, sorgular tarafından kullanılabilir ve güncellenebilir, ancak direkt olarak veritabanındaki verilere erişemezler. Bu nedenle, SQL VIEW'leri veritabanındaki verileri korumak için kullanışlıdır.

SQL VIEW Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

  • SQL VIEW'ler, veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntüler. Bu, veritabanının yapısını anlamakta zorluk çeken kullanıcılar için kullanışlıdır.
  • SQL VIEW'ler, veritabanındaki verileri korur. Kullanıcılar sadece görüntüleyebilir, ancak direkt olarak veritabanındaki verilere erişemezler. Bu, veritabanının güvenliğini artırır.
  • SQL VIEW'ler, veritabanındaki verileri sorgulamak için kullanılabilir. Kullanıcılar, veritabanındaki verileri sorgularken sadece birkaç tablonun birleştirilmesini yapmak zorunda kalmayacaklardır.
  • SQL VIEW'ler, tekrar kod yazmak zorunda kalmadan kullanılabilir. Bir kez oluşturulduktan sonra, SQL VIEW'ler tekrar tekrar kullanılabilir ve güncellenebilir. Bu, kod yazma sürecini hızlandırır ve daha az hata olasılığına sahip olunur.

Aşağıdaki örnekler, PostgreSQL veritabanında nasıl bir SQL VIEW oluşturulabileceğini göstermektedir:

  • Kullanıcı tablosundaki tüm kayıtları görüntüleyen bir görünüm oluşturma:
CREATE VIEW all_users AS
SELECT *
FROM users;
  • Öğrenciler tablosundaki tüm öğrencileri görüntüleyen bir görünüm oluşturma:
CREATE VIEW all_students AS
SELECT *
FROM students;
  • Öğrenciler tablosundaki tüm öğrencilerin ortalama notlarını görüntüleyen bir görünüm oluşturma:
CREATE VIEW student_avg_grades AS
SELECT AVG(grade) AS avg_grade
FROM students;
  • Öğrenciler tablosundaki tüm öğrencilerin adlarını ve soyadlarını görüntüleyen bir görünüm oluşturma:
CREATE VIEW student_names AS
SELECT first_name, last_name
FROM students;
Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.