SQL Cursor ve Offset Pagination Arasındaki Fark Nedir?

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Offset Pagination, sorgunun bir seferde sabit sayıda kayıt aldığı ve sonraki her sayfa için sabit sayıda kaydı atladığı en temel sayfalandırma tekniğidir. Örneğin, sayfa başına 10 kayıt içeren bir sorgunun ikinci sayfasını almak için, sorgu 11-20 arasındaki kayıtları alır.

Cursor Pagination, bir sonraki kayıt kümesini almak için bir imleç veya tuş kullanan daha gelişmiş bir tekniktir. İmleç, kayıt için benzersiz bir tanımlayıcı, zaman damgası veya kayıtları sıralamak için kullanılabilecek herhangi bir başka değer olabilir. Sorgu, imlecin değerine dayalı olarak kayıtları alır ve büyük veri kümelerinin verimli bir şekilde sorgulanmasına olanak tanır. Örneğin, imleç sayfalandırmayı kullanarak sayfa başına 10 kayıt içeren bir sorgunun ikinci sayfasını almak için, sorgu, sıralama anahtarındaki değerlerine bağlı olarak ilk sayfanın son kaydını izleyen 10 kaydı alır.

Temel farklardan bazıları şunlardır:

1. Performans

Cursor pagination, çok sayıda ofset işlemi ihtiyacını ortadan kaldırdığından, genellikle Offset pagination'dan daha performanslıdır.

2. Kararlılık

Sayfalar arasındaki değerlerin değişme olasılığı daha düşük olduğundan, cursor pagination Offset pagination'dan daha kararlıdır.

3. Tutarlılık

Cusor pagination, sonuçların tutarlılığını sağlarken offset pagination, özellikle sayfalandırma sırasında veri kümesine kayıtlar ekleniyor veya veri kümesinden kaldırılıyorsa, eksik kayıtlar veya kopyalar gibi sorunlardan zarar görebilir.

4. Esneklik

Cusor pagination, daha karmaşık sorguları destekleyebildiğinden ve sayfalandırmayı etkilemeden kayıtların sıralama düzeninde değişikliklere izin verdiğinden, Offset pagination'dan daha esnektir.

Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.