SQL Cursor Pagination (SQL Sayfalama Yöntemi)

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir. Bu, büyük veritabanı tablolarında verilerin daha etkili bir şekilde yönetilmesine ve performansın artırılmasına yardımcı olabilir.

Cursor, bir sorgunun sonuç kümesini işlemek için kullanılan bir veri yapısıdır. SQL cursor pagination, bu sonuç kümesinin yalnızca bir bölümünü almak için bir cursor kullanır. Bu, sayfaları işlemek için bir sayaç (örneğin, bir sayfa numarası) ve sayfa boyutunu (yani, her sayfada kaç kayıt olacağı) kullanır.

SQL cursor pagination, sayfalama işlemi sırasında verilerin yüklenmesini optimize eder ve gereksiz kayıtların getirilmesini engeller. Ancak büyük veritabanları için bile, bu teknik her zaman en iyi performansı sağlamayabilir. SQL sorgularının optimize edilmesi ve veritabanı tasarımıyla ilgili diğer teknikler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Örnek Node.js Kodu

const { Pool } = require('pg');

const pool = new Pool({
  user: 'postgres',
  host: 'localhost',
  database: 'mydatabase',
  password: 'password',
  port: 5432,
});

const sql = 'SELECT * FROM customers WHERE customer_id > $1 ORDER BY customer_id LIMIT $2';

const cursor = 500;
const pageSize = 20;

const values = [cursor || 0, pageSize];

//sonuçu
const { rows } = await pool.query(sql, values);

//sonraki cusor hesaplama
const nextCursor = rows.length > 0 ? rows[rows.length - 1].customer_id : null;

Bu örnekte customer_id > 500 koşulunu sağladıktan sonra sonraki 20 veriyi geri döndürecektir. nextCursor ile sonraki koşulun değerini bulduktan sonra diğer sorguda bu koşulu kullarak sonraki 20 veriyi çekmiş olacağız.

Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.