SQL Sorgu Örnekleri

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Aşağıdaki örnek sorgular customers tablosu üzerinde yapılacaktır. customers tablosunu oluşturmak için aşağıdaki SQL kodunu çalıştırabilirsiniz.

CREATE TABLE customers (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL,
  email TEXT NOT NULL,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

Bu tablo, bir tabloyu nasıl yapılandırabileceğinize dair yalnızca bir örnektir.

1. SELECT Örnekleri

Bu sorgu, bir veritabanından veri almak için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, customers tablodaki tüm satırları alır:

SELECT * FROM customers;

Almak istediğiniz sütunları SELECT anahtar kelimeden sonra virgülle ayırarak listeleyerek belirtebilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki sorgu tablodan yalnızca name ve email sütunlarını alır.

SELECT name, email FROM customers;

2. INSERT Örnekleri

Bu sorgu bir tabloya yeni bir satır eklemek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, customers tablosuna yeni bir müşteri ekler:

INSERT INTO customers (name, email) VALUES ('John Smith', '[email protected]');

3. UPDATE Örnekleri

Bu sorgu, bir tablodaki mevcut satırları değiştirmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek email, müşteri için sütunu id'si 1 olan ile günceller:

UPDATE customers SET email = '[email protected]' WHERE id = 1;

4. DELETE Örnekleri

Bu sorgu bir tablodan satır silmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek müşteriyi id'si 1 olan ile siler:

DELETE FROM customers WHERE id = 1;

5. JOIN Örnekleri

Bu sorgu, iki veya daha fazla tablodaki satırları ortak bir sütuna göre birleştirmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, tüm siparişleri ve her sipariş için karşılık gelen müşteri bilgilerini alır:

SELECT * FROM orders INNER JOIN customers ON orders.customer_id = customers.id;
Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.