SQL COALESCE() Fonksiyonu Nedir? Nasıl Kullanılır?

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur. Boş değerleri varsayılan bir değerle değiştirmek veya birden çok sütunu tek bir değerde birleştirmek için kullanılabilir.

COALESCE, bir veya daha fazla ifadeyi bağımsız değişken olarak alır ve listedeki boş olmayan ilk ifadeyi döndürür. Tüm ifadeler null ise, null değerini döndürür.

Örneğin, aşağıdaki kod, COALESCE üç ifade arasında boş olmayan ilk değeri döndürmek için işlevi kullanır:

SELECT COALESCE(col1, col2, col3)
FROM mytable;

COALESCE, boş değerleri varsayılan bir değerle değiştirmek veya birden çok sütunu tek bir değerde birleştirmek istediğinizde olduğu gibi çeşitli durumlarda yararlı olabilir.

Örneğin, aşağıdaki kod, COALESCE iki sütundaki değerleri birleştirmek ve her iki sütun da boşsa varsayılan bir değer döndürmek için işlevi kullanır:

SELECT COALESCE(col1, col2, 'default')
FROM mytable;

Genel olarak COALESCE fonksiyonu, SQL'de boş değerlerle çalışmak için kullanışlı bir araçtır. Boş değerleri varsayılan bir değerle değiştirmenize veya birden çok sütunu tek bir değerde birleştirmenize olanak tanır.

Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.