SQL COALESCE() Fonksiyonu Nedir? Nasıl Kullanılır?

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur. Boş değerleri varsayılan bir değerle değiştirmek veya birden çok sütunu tek bir değerde birleştirmek için kullanılabilir.

COALESCE, bir veya daha fazla ifadeyi bağımsız değişken olarak alır ve listedeki boş olmayan ilk ifadeyi döndürür. Tüm ifadeler null ise, null değerini döndürür.

Örneğin, aşağıdaki kod, COALESCE üç ifade arasında boş olmayan ilk değeri döndürmek için işlevi kullanır:

SELECT COALESCE(col1, col2, col3)
FROM mytable;

COALESCE, boş değerleri varsayılan bir değerle değiştirmek veya birden çok sütunu tek bir değerde birleştirmek istediğinizde olduğu gibi çeşitli durumlarda yararlı olabilir.

Örneğin, aşağıdaki kod, COALESCE iki sütundaki değerleri birleştirmek ve her iki sütun da boşsa varsayılan bir değer döndürmek için işlevi kullanır:

SELECT COALESCE(col1, col2, 'default')
FROM mytable;

Genel olarak COALESCE fonksiyonu, SQL'de boş değerlerle çalışmak için kullanışlı bir araçtır. Boş değerleri varsayılan bir değerle değiştirmenize veya birden çok sütunu tek bir değerde birleştirmenize olanak tanır.