MySQL COALESCE() Fonksiyonu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tanım

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. Listedeki tüm değerler NULL olarak değerlendirilirse, COALESCE() fonksiyonu NULL değerini döndürür.

Yazım Kuralı

COALESCE(değer1, değer2, ...., değerN)

1. Örnek

SELECT COALESCE(NULL, 'A', 'B', NULL); 

1. Çıktı

A

2. Örnek

SELECT COALESCE(NULL,0); 

2 Çıktı

0