MySQL CHAR_LENGTH( ) Fonksiyonu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tanım

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Yazım Kuralı

CHAR_LENGTH(değer)

1. Örnek

SELECT CHAR_LENGTH('kodsozluk'); 

1. Çıktı

8

2. Örnek (kullanicilar tablosunda adı 10 karakterden fazla olan sütunları getir)

SELECT * from kullanicilar where CHAR_LENGTH(adi) > 10;

2 Çıktı

değerler