SQL PRIMARY KEY

Tanım ;

  • Kelime anlamı olarak primary birincil anlamına gelmektedir, key ise anahtar anlamındadır.
  • Birincil anahtar oluşturmak tabloda belirleyici özelliktir,aynı ad soyada sahip insanları ayırt etmek için numaralandırma yapılması gibi (Ör:Türkiye Cumhuriyeti'nde bireylerin ayırt edilebilmesi için TC.Kimlik No olması).
  • Birincil anahtar sayesinde tabloları birbirine bağlamak da daha kolaylaşır.


Örnek ;

Id int  NOT NULL  PRIMARY KEY,  /* integer bir Id sütunu oluşturup bunu da birincil anahtar seçtik */