SQL ORDER BY

Tanım ;

  • SQL sorgularında ORDER BY sıralama operatörüdür.
  • Tablomuzdaki verileri küçükten büyüğe, gerek rakam bazında gerekse harf bazında sıralamamız gerekebilir.
  • Eğer sıralama biçimini belirlemezsek varsayılan olarak ASC sıralama biçimini seçer.Yazım Kuralı ;

SELECT [sütun-isimleri] FROM [tablo-ismi] ORDER BY [hangi-sütuna-göre] [sıralama-biçimi]
  • hangi-sütuna-göre : hangi sütuna göre referans alınıp sıralanacaksa onun ismini giriyoruz.
  • sıralama-biçimi ( ASC / DESC ) : ASC artan şekilde sıralar, DESC ise azalan şekilde sıralar.
  • Not : Eğer hücreler içindeki değerler sayı değilde kelime ise kelimelerin sıralanışına göre sıralar.Tablo:
Giriş;

use KodSozluk   
SELECT * FROM kullanicilar   
ORDER BY adi


Çıkış;


: