SQL ORDER BY

Tanım ;

  • SQL sorgularında ORDER BY sıralama operatörüdür.
  • Tablomuzdaki verileri küçükten büyüğe, gerek rakam bazında gerekse harf bazında sıralamamız gerekebilir.
  • Eğer sıralama biçimini belirlemezsek varsayılan olarak ASC sıralama biçimini seçer.Yazım Kuralı ;

SELECT [sütun-isimleri] FROM [tablo-ismi] ORDER BY [hangi-sütuna-göre] [sıralama-biçimi]
  • hangi-sütuna-göre : hangi sütuna göre referans alınıp sıralanacaksa onun ismini giriyoruz.
  • sıralama-biçimi ( ASC / DESC ) : ASC artan şekilde sıralar, DESC ise azalan şekilde sıralar.
  • Not : Eğer hücreler içindeki değerler sayı değilde kelime ise kelimelerin sıralanışına göre sıralar.Tablo:
Giriş;

use KodSozluk   
SELECT * FROM kullanicilar   
ORDER BY adi


Çıkış;


:


Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.