SQL OR

Tanım ;

  • OR deyimi kelime anlamındaki gibi veya olarak kullanır.
  • Sadece bir sorgu değil, veya kullanarak birden fazla sorgu seçeneği verebiliriz.
  • AND ile OR karıştırılmamalıdır!(AND ile belirlediğimiz kriterleri bir arada bulunduran verileri görebiliriz )
  • Ör: adı Veli olan veya soyadı Yılmaz olan veya yaşı 18 olan kişileri görüntülemek istiyorum gibi bir sorgu yapabilirsiniz.
Örnek ;

use KodSozluk
SELECT * FROM kullanicilar     /* kullanicilar tablosu */
WHERE adi='serhat' OR soyadi='erim'SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü ;


Tablo :


Sorgu Sonucu :