SQL OR

Tanım ;

  • OR deyimi kelime anlamındaki gibi veya olarak kullanır.
  • Sadece bir sorgu değil, veya kullanarak birden fazla sorgu seçeneği verebiliriz.
  • AND ile OR karıştırılmamalıdır!(AND ile belirlediğimiz kriterleri bir arada bulunduran verileri görebiliriz )
  • Ör: adı Veli olan veya soyadı Yılmaz olan veya yaşı 18 olan kişileri görüntülemek istiyorum gibi bir sorgu yapabilirsiniz.
Örnek ;

use KodSozluk
SELECT * FROM kullanicilar     /* kullanicilar tablosu */
WHERE adi='serhat' OR soyadi='erim'SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü ;


Tablo :


Sorgu Sonucu :

Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.