SQL LIKE

Tanım ;

 • LIKE deyimi ile sorgulama yapmak istedğimizde belirlediğimiz kelime ile başlayan verileri bize gösterecektir.
 • Ör:KodSozluk sitemizde arama yaptığımızda biz kelimeleri yazdıkça görürüz ki yazdığımız kelimelerle başlayan ve devam eden seçenekleri bize listeler.Yazım Kuralı ;


SELECT listelenecek bilgiler FROM tablo adı
WHERE sorgulama yapılacak sutün
LIKE 'a%' yüzde işaretini koyduğumuz yere göre sorgulama değişir sona koyduğumuzda a harfi ile başlayanları verileri getirir
LIKE '%a' bu şekilde bir ifade sonu a ile biten verileri bize getirir
 Örnek ;


use KodSozluk
SELECT * FROM kullanicilar   /* kullanicilar tablosu */
WHERE adi         /* tabloda hangi sutünda arama yapacağımız belirtiyoruz*/
LIKE 'a%'         /* adı 'a' ile başlayan verileri bize listeler */SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü ;