SQL LIKE

Tanım ;

 • LIKE deyimi ile sorgulama yapmak istedğimizde belirlediğimiz kelime ile başlayan verileri bize gösterecektir.
 • Ör:KodSozluk sitemizde arama yaptığımızda biz kelimeleri yazdıkça görürüz ki yazdığımız kelimelerle başlayan ve devam eden seçenekleri bize listeler.Yazım Kuralı ;


SELECT listelenecek bilgiler FROM tablo adı
WHERE sorgulama yapılacak sutün
LIKE 'a%' yüzde işaretini koyduğumuz yere göre sorgulama değişir sona koyduğumuzda a harfi ile başlayanları verileri getirir
LIKE '%a' bu şekilde bir ifade sonu a ile biten verileri bize getirir
 Örnek ;


use KodSozluk
SELECT * FROM kullanicilar   /* kullanicilar tablosu */
WHERE adi         /* tabloda hangi sutünda arama yapacağımız belirtiyoruz*/
LIKE 'a%'         /* adı 'a' ile başlayan verileri bize listeler */SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü ;

Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.