SQL INSERT INTO

Tanım ;

  • Belirlediğimiz tabloya yeni satır yani yeni kayıt eklemeye yarayan deyimdir.
  • INSERT INTO kullanırken tablo isminden sonra sütun isimleri kullanmazsak VALUES'deki eklencek değerleri sütun sayısıyla aynı olacak şekilde doldurmalıyız. Aşağıdaki Giriş1 ve Giriş2 bakarak arasındaki farkı anlayabilirsiniz.Yazım Kuralı ;

INSERT INTO [tablo-ismi](sütun-isim,sütun-isim,...) VALUES(eklenecek-deger,eklenecek-deger, ...)


Tablo;Giriş1;

INSERT INTO kullanicilar(adi,soyadi,email) VALUES('ayşe','kodsozluk','[email protected]')

Giriş2: ( sütun-ismi kullanmadan )

INSERT INTO kullanicilar VALUES('ayşe','kodsozluk','[email protected]')


Giriş1 ve Giriş2 Çıkışı;