SQL CREATE TABLE

Tanım ;

 • create kelime anlamı olarak oluşturmak,yaratmak anlamına gelir,table ise tablo anlamındadır.
 • CREATE TABLE komutu ile tablo oluşturulur ve oluşturduğumuz tablonun ismi verilir.
 • Daha sonrasında ise tablomuzun sütunlarını belirleğimiz kriterlere göre oluştururuz.Yazım Kuralı ;

CREATE TABLE tabloadi( 

sütun isimleri ...
sütun isimleri ...
sütun isimleri ...

)


Örnek ;

CREATE TABLE kullanicilar(           /* burada kullanicilar adında bir tablo oluşturduk */

Id int NOT NULL IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY, /* Id adında bilgileri ayırt etmemizi sağlayan bir birincil anahtar oluşturduk /
adi VARCHAR(15) NOT NULL, /
NOT NULL boş bırakılamaz anlamındadır*/
soyadi VARCHAR(15) NOT NULL, /* VARCHAR girdiğimiz verilerin karakter olduğunu belirler*/
email VARCHAR(20), /* VARCHAR(20) dediğimizde ise 20 karakter uzunluğuna kadar değer girebiliriz*/

)


SQL SERVER 2012 Görüntüsü ;