SQL BETWEEN

Tanım ;

 • BETWEEN...AND... deyimi ile belirlediğimiz aralıkta sorgulama yaparız.
 • Ör: geçme notu 50 olan bir sistemde BETWENN 50 AND 100 şeklinde bir sorgulama bize geçenlerin listesini verir


Yazım kuralı;

SELECT * FROM tablo-ismi WHERE sütun-ismi BETWEEN aralık1 AND aralık2


Örnek ;

use KodSozluk
SELECT * FROM kullanicilar   /* kullanicilar tablosu */
WHERE Id         /* tabloda hangi sutünda arama yapacağımız belirtiyoruz*/
BETWEEN 1 AND 3     /* Id sutünunda 1 ve 3 aralığında kayıtlarda sorgulama yapıyoruz */


SQL SERVER 2012 Ekran Görüntüsü ;