C# Operatörler

Operatörler, işlenenler üzerinde eylemler gerçekleştiren özel sembollerdir.
Matematikte artı (+) sembolü, sol ve sağ sayıları toplar.

C#'da farklı işlemler için çeşitli operatörler vardır.

C#'da iki tür operatör vardır.
Tekli operatörler ve İkili operatörler.
Birli operatörler tek işlenen üzerinde hareket eder.
İkili operatörler iki işlenen üzerinde hareket eder.

C# Operatörler

  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Eşitlik Operatörleri
  • Boole Mantıksal Operatörleri
  • Betwise ve Shift Operatörleri
  • Üye Erişim Operatörleri
  • Tip Döküm Operatörleri
  • İşaretçi ile ilgili Operatörler