C# String.ToLower()

Tanım

 • Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.
 • Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bunu çözmek için CultureInfo sınıfını kullanıyoruz.


Yazım kuralı

string sozcuk = "XXX";

sozcuk = sozcuk.ToLower();

Türkçe karakter sorunu çözmek için bunu kullabiliriz

string sozcuk = "XXX";

sozcuk = sozcuk.ToLower(new CultureInfo("tr", false))


Giriş

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace kodsozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args) {

      string sozcuk = "KODSÖZLÜK";

      sozcuk = sozcuk.ToLower(new CultureInfo("tr", false));

      Console.Write(sozcuk);

      Console.ReadKey();
    }
  }
 }


Çıkış

kodsözlük