C# Eşitlik Operatörleri

Eşitlik operatörü, iki işlenenin eşit olup olmadığını kontrol eder.

== Eşitlik

İşlenenler eşitse true, aksi takdirde false döndürür.
x == y;

!= Eşitsizlik

İşlenenler eşit değilse true, aksi takdirde false döndürür.
x != y;

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri