C# Eşitlik Operatörleri

Eşitlik operatörü, iki işlenenin eşit olup olmadığını kontrol eder.

== Eşitlik

İşlenenler eşitse true, aksi takdirde false döndürür.
x == y;

!= Eşitsizlik

İşlenenler eşit değilse true, aksi takdirde false döndürür.
x != y;