C# String.Equals()

Tanım;

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.

Eğer 2 string aynıysa "true" değeri döndürür, değilse "false" değeri döndürür.


Giriş;

using System;

class KodSozluk
{
  static void Main()
  {
    
    string sozce1 = "KodSözlük";
    
    string sozce2 = "KodSözlük";
    
    if(sozce1.Equals(sozce2))
      Console.Write("sozce1 sozce2'ye denk");
    else
      Console.Write("sozce1 sozce2'ye denk değil");
    
  }
}


Çıkış;

sozce1 sozce2'ye denk