C# Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler; sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double ve decimal gibi tüm sayısal türdeki işlenenler üzerinde aritmetik işlemler gerçekleştirir.

+ Toplama

Sol ve sağ işlenenlerin toplar.
int x = 5 + 5;

- Çıkartma

Sağ işleneni sol işlenenden çıkartır.
int x = 5 - 1;

* Çarpma

Sol ve sağ işleneni çarpma.
int x = 5 * 1;

/ Bölme

Sol işleneni sağ işlenene böler.
int x = 10 / 2;

% Geri Kalan

Sol işleneni sağ işlenenine böldükten sonra kalanı hesaplar.
int x = 5 % 2;

++ Tekli Artış

İşlenenini 1 artırır.
x++

-- Tekli Azalma

İşlenenini 1 azaltır.
x--