C# Boole Mantıksal Operatörleri

Boole mantıksal işleçleri, bool işlenenleri üzerinde mantıksal bir işlem gerçekleştirir.

! Değil

bool ifadesinin bool sonucunu tersine çevirir. Sonuç doğruysa false, sonuç yanlışsa true döndürür.
!false

&& Ve

Bool işlenenlerinin mantıksal VE'sini hesaplar. true döndürür, her iki işlenen de doğrudur, aksi takdirde false döndürür.
x && y;

|| Veya

Bool işlenenlerinin mantıksal VEYA'sını hesaplar. Herhangi bir işlenen doğru olduğunda true döndürür.
x || y;