C# Boole Mantıksal Operatörleri

Boole mantıksal işleçleri, bool işlenenleri üzerinde mantıksal bir işlem gerçekleştirir.

! Değil

bool ifadesinin bool sonucunu tersine çevirir. Sonuç doğruysa false, sonuç yanlışsa true döndürür.
!false

&& Ve

Bool işlenenlerinin mantıksal VE'sini hesaplar. true döndürür, her iki işlenen de doğrudur, aksi takdirde false döndürür.
x && y;

|| Veya

Bool işlenenlerinin mantıksal VEYA'sını hesaplar. Herhangi bir işlenen doğru olduğunda true döndürür.
x || y;

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri