C# String.ToUpper()

Tanım

 • Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.
 • Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bunu çözmek için CultureInfo sınıfını kullanıyoruz.


Yazım kuralı

string sozcuk = "xxx";

sozcuk = sozcuk.ToUpper();

Türkçe karakter sorunu çözmek için bunu kullabiliriz

string sozcuk = "xxx";

sozcuk = sozcuk.ToUpper(new CultureInfo("tr", false));


Giriş

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace kodsozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args) {

      string sozcuk = "KodSözlük";

      sozcuk = sozcuk.ToUpper(new CultureInfo("tr", false));

      Console.Write(sozcuk);

      Console.ReadKey();
    }
  }
 }


Çıkış

KODSÖZLÜK
Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri