C# Atama Operatörleri

Atama operatörü = sağdaki değeri sol değişkenine, özelliğine veya dizin oluşturucusuna atar. Diğer aritmetik, Boole mantıksal ve bitsel operatörlerle de kullanılabilir.

= Eşittir

Sağdaki değeri, sol değişkenine, özelliğini veya değerini atar.
x = 10;

+= -= *= /= = Bileşik Atama
??= Null Birleştirici Atama

C# 8'den itibaren, ??= sağ işlenenin değerini yalnızca sol işlenen boşsa atar.
x ??= 5;