C# while

Tanım;

Bir ya da bir grup deyimin, belli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması için kullanılan bir denetim yapısıdır.


Yazım kuralı;

while(koşul)
{
  yapılacak işler
}Giriş;

using System;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(String[]args)
    {
      
      int sayi = 0;
      
      while(sayi < 5)
      {
        
        Console.WriteLine("KodSözlük");
        
        sayi = sayi + 1;
        
      }
      
    }
  }
}


Çıkış;

KodSözlük
KodSözlük
KodSözlük
KodSözlük
KodSözlük