C# switch-case

Tanım;

Program akışı birden çok koşula bağlı olarak farklı seçeneklerden birisine yönlendirilecekse, iç-içe if-else denetimi yerine switch-case denetimi daha kolay olur.


Yazım kuralı;

switch(ifade)
{
  case değer:
    yapılacak işler
    break;
  case başka değer:
    yapılacak işler
    break;
  default:
    hiçbir değer sağlamıyorsa yapılacak işler
}Giriş;

using System;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(String[]args)
    {
      
      int gun = 5;
      
      switch (gun) {
      	case 1:
      		Console.WriteLine("Pazartesi");
      		break;
      
      	case 2:
      		Console.WriteLine("Salı");
      		break;
      
      	case 3:
      		Console.WriteLine("Çarşamba");
      		break;
      
      	case 4:
      		Console.WriteLine("Perşembe");
      		break;
      
      	case 5:
      		Console.WriteLine("Cuma");
      		break;
      
      	case 6:
      		Console.WriteLine("Cumartesi");
      		break;
      
      	case 7:
      		Console.WriteLine("Pazar");
      		break;
      	
      	default:
      		Console.WriteLine("yanlış gün girdiniz");
      		break;
      }
      
    }
  }
}


Çıkış;

Cuma
Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri