C# String.Compare()

Tanım;

2 String veri tipini karşılaştırmak için kullanılır.


Kullanım şekli;

String.Compare( birinciSozcuk, ikinciSozcuk, durum);

birinciSozcuk ; karşılaştırılacak ilk String türü degişken

ikinciSozcuk; karşılaştırılacak ikinci String türü degişken

durum ; boolean değer alır. true ise küçük büyük harf durumuna bakmaz, false ise küçük ve büyüklüğe göre karşılaştırır.


2 dönüş tipi vardır;

 • 0 ( birbirine eşit )
 • 1 yada -1 ( birbirine eşit değil )


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      String sozcuk1 = "KodSözlük";  // String veri tipine degişken atadık.
      String sozcuk2 = "kodSözlük";

      Console.WriteLine("Küçük,büyük harf kontrolü yapılmazsa = "+String.Compare(sozcuk1, sozcuk2, true));
      Console.WriteLine("Küçük,büyük harf kontrolü yapılırsa = " + String.Compare(sozcuk1, sozcuk2,false));

      Console.ReadKey();

    }   
  }
}


Çıkış;

Küçük,büyük harf kontrolü yapılmazsa = 0  // birbirine denk
Küçük,büyük harf kontrolü yapılırsa = 1  // birbirine denk değil
Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri