C# String.Compare()

Tanım;

2 String veri tipini karşılaştırmak için kullanılır.


Kullanım şekli;

String.Compare( birinciSozcuk, ikinciSozcuk, durum);

birinciSozcuk ; karşılaştırılacak ilk String türü degişken

ikinciSozcuk; karşılaştırılacak ikinci String türü degişken

durum ; boolean değer alır. true ise küçük büyük harf durumuna bakmaz, false ise küçük ve büyüklüğe göre karşılaştırır.


2 dönüş tipi vardır;

 • 0 ( birbirine eşit )
 • 1 yada -1 ( birbirine eşit değil )


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      String sozcuk1 = "KodSözlük";  // String veri tipine degişken atadık.
      String sozcuk2 = "kodSözlük";

      Console.WriteLine("Küçük,büyük harf kontrolü yapılmazsa = "+String.Compare(sozcuk1, sozcuk2, true));
      Console.WriteLine("Küçük,büyük harf kontrolü yapılırsa = " + String.Compare(sozcuk1, sozcuk2,false));

      Console.ReadKey();

    }   
  }
}


Çıkış;

Küçük,büyük harf kontrolü yapılmazsa = 0  // birbirine denk
Küçük,büyük harf kontrolü yapılırsa = 1  // birbirine denk değil