C# String

Tanım;

 • String sözcük, bir tümce, bir paragraf ya da bir roman yazmak istediğimizde kullandığımız bir veri tipidir.
 • String değişkenlerine atanan değerler (metinler) çift tırnak (" ") içine yazılırlar.


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      String sozcuk = "KodSözlük";  // String veri tipine degişken atadık.

      Console.Write(sozcuk);     // consola çıktı veriyoruz.

    }   
  }
}


Çıkış;

KodSözlük
Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri