C# String

Tanım;

 • String sözcük, bir tümce, bir paragraf ya da bir roman yazmak istediğimizde kullandığımız bir veri tipidir.
 • String değişkenlerine atanan değerler (metinler) çift tırnak (" ") içine yazılırlar.


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      String sozcuk = "KodSözlük";  // String veri tipine degişken atadık.

      Console.Write(sozcuk);     // consola çıktı veriyoruz.

    }   
  }
}


Çıkış;

KodSözlük