C# Integer

Tanım;

 • Integer veri tipi rakamsal(tamsayı) ifadeler için kullanırız.
 • Ondalıklı veya kesirli sayıları kabul etmez.


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int tamSayi = 24;  // Integer veri tipine 24 değerini atadık.

      Console.Write(tamSayi);     // consola çıktı veriyoruz.

    }   
  }
}


Çıkış;

24
Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri