C# Integer

Tanım;

 • Integer veri tipi rakamsal(tamsayı) ifadeler için kullanırız.
 • Ondalıklı veya kesirli sayıları kabul etmez.


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int tamSayi = 24;  // Integer veri tipine 24 değerini atadık.

      Console.Write(tamSayi);     // consola çıktı veriyoruz.

    }   
  }
}


Çıkış;

24