C# do-while

Tanım;

While döngüsüne benzerdir.

Farkı ilk seferde, herhangi bir koşula bakılmaksızın do bloğundaki işlemler yapılır.


Yazım kuralı;

do
{
  yapılacak işler
}
while(koşul);;


Giriş;

using System;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(String[]args)
    {
      
      int sayi = 0;
      
      do
      {
        Console.WriteLine(sayi+" KodSözlük");
        
        sayi = sayi + 1;
        
      }while(sayi > 0 && sayi < 5); // sayi değişkeni 0'dan büyük olmamasına rağman döngüye bir kere girecektir.
      
    }
  }
}


Çıkış;

0 KodSözlük
1 KodSözlük
2 KodSözlük
3 KodSözlük
4 KodSözlük
Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri