C# do-while

Tanım;

While döngüsüne benzerdir.

Farkı ilk seferde, herhangi bir koşula bakılmaksızın do bloğundaki işlemler yapılır.


Yazım kuralı;

do
{
  yapılacak işler
}
while(koşul);;


Giriş;

using System;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(String[]args)
    {
      
      int sayi = 0;
      
      do
      {
        Console.WriteLine(sayi+" KodSözlük");
        
        sayi = sayi + 1;
        
      }while(sayi > 0 && sayi < 5); // sayi değişkeni 0'dan büyük olmamasına rağman döngüye bir kere girecektir.
      
    }
  }
}


Çıkış;

0 KodSözlük
1 KodSözlük
2 KodSözlük
3 KodSözlük
4 KodSözlük