C# Console.WriteLine()

Tanım;

 • WriteLine() metodu, Console ekranına çıktı vermek için kullanılan metoddur.
 • Write() metodundan tek farkı çıktı verdikten sonra alt satıra iner.


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("KodSözlük");  

      Console.ReadKey();
    }   
  }
}


Çıkış;

KodSözlük
// alt satıra indi