C# Console.ReadLine()

Tanım;

ReadLine() metodu, Console ekranında klavyeden veri almak için kullanılır.


Giriş;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace KodSozluk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      String sozcuk = Console.ReadLine();  // klavyeden sozcuk alıyoruz.

      Console.WriteLine("Klavyeden "+sozcuk +" girdiniz" );

      Console.ReadKey();
    }   
  }
}


Çıkış;

KodSözlük  // klavyeden girilen
Klavyeden KodSözlük girdiniz


Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri