C++ while

Tanım ;

Bir ya da bir grup deyimin, belli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması için kullanılan bir denetim yapısıdır.


Yazım kuralı;

while(koşul)
{
  yapılacak işler
}Giriş ;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int sayac=0 ;
	while (sayac<5) //sayacın 5'ten küçük olması koşulunu verdik
	{        //5 kere KodSozluk yazdırmak istiyoruz
		cout << "KodSozluk " << endl; 
		sayac = sayac + 1; //sayac 5 olana kadar arttıracak
		          //sayac 5'e ulaştığında döngümüz koşul dışına çıktığı için sonlanmış olacak
	}
	
	system("PAUSE");
	return 0;

}


Çıkış ;

KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
Devam etmek için bir tuşa basın . . .