C++ Sunday Algorithm

Açıklama

 • Sunday algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.
 • Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım yol alacağıdır.
 • Bu ön işlem sonucu değerler bir boyutlu bir matrise yazılır. Bu matris adı bad-character heuristics'dir.

 

Kod

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <string>
#include <sys/time.h>
#define SIZE 256

// MEHMET ERIM SUNDAY


using namespace std;

void badCharacterFunction( string str, int size, int badchar[]) 
{ 
	int i; 

	for (i = 0; i < 256; i++) {  // first lenght of pattern + 1
			badchar[i] = size+1;
	}
	
	for (i = 0; i < size; i++){  // canculate
		badchar[(int) str[i]] = max(1,(size-i-1));
		
	}
} 


void sundaySearch(string text, string pattern)
{
	int m = pattern.size(); 
	int n = text.size(); 
	
	int badchar[SIZE]; 

	badCharacterFunction(pattern, m, badchar); 
	
	

  int i=0,len=0;
  
  
	while(i<=(n-m)){

		len = 0;
	
		for(int k=0;k<m;k++){
			
			if(text[i+k] == pattern[k]){  // if text and pattern it matches , increase len;
				len++;
			}else{         // if not match, break loop;
				break;
			}
		
		}
		
		if(len == m){
			printf("Pattern found at index %d \n", i);
		}
		

	i+= badchar[(int)text[i+m]];
	
	}
		
}int main(int argc, char** argv) 
{
	
	string pattern = "AAAAAB";
	string text = "AAAA";

	
	sundaySearch(text,pattern);

	return 0;
}