C++ Knuth Morris Pratt Algorithm

Açıklama

 • Knuth Morris Prat Algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.
 • Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım yol alacağıdır. Bu ön işlem sonucu değerler bir boyutlu bir matrise yazılır.

 

 

Kod

#include <bits/stdc++.h> 
#include <iostream>
#include<string.h> 
#include<string>
#include <sys/time.h>

// MEHMET ERIM KMP


using namespace std;
 

void computeLPS(string pattern,int lps[]) 
{ 

	int len = pattern.size();
 
  lps[0] = 0;
 
  int i = 0, j = 1;
  
  while (j < len) { 
    if (pattern[i] == pattern[j]) { // if i and j is match value of i+1 and lps(j) write
    	i++;
    	lps[j] = i;
    	j++; 
    } 
    else           
    { 
  
      if (i != 0) {        // if i is not at index of 0 go back
        i--;
 			}
      else             // if i is beginning, put 0 to LPS
      { 
        lps[j] = 0; 
        j++; 	
      } 
    } 
  } 
  
} 


void KMPSearch(string text, string pattern) 
{ 


	int m = pattern.size();
  int n = text.size();

  int lps[m]; 
 
  computeLPS(pattern, lps); 
  
	
  int i = 0; 
  int j = 0; 
  
  
  while (i <= n) { 

  
  	if(j==m){
  		 printf("Pattern found at index %d \n", i-j); 
		}
  
  
  
    if (pattern[j] == text[i]) { 
      j++; 
      i++; 
    }else{
    	
	    	
	    if(j == 0){   // if i at first characters in the pattern, shift 1 steps
	    	
	    	i++;
	   
	    	
			}else{      // if i not at first character in the pattern, shift until lps values

			 	i+= (j)-lps[j-1]; 

			}
		
		j = 0; // if any missmatch j set default value of 0 
		
		}

	} 

}
 
int main() 
{ 

	string pattern = "AAA";
	string text = "AAAA";

	KMPSearch(text,pattern);
	
  return 0; 
} 
Girl Eating Pizza

Cluster modülü sayesinde, birden fazla CPU çekirdeğinden yararlanarak bir Node.js uygulamasının performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek için kullanılabilir.

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicspublic class ucgen extends Applet implements Runnable{ private int x int y int z int t

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicsimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseListenerimport java.awt.event.MouseMotionListen

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseMotionListenerpublic class mouseekseni extends Applet implements MouseMo

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletpublic class merdiven extends Applet { public void paint(Graphics a){ int sayac=0 //TOP NASIL ZIPLATILIR

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.*import javax.swing.JOptionPanepublic class Joptionapplet extends Applet { String sayi1,sayi2 int buyuksayi public void ini