C++ Rabin-Karp Algorithm

Açıklama

 • Rabin Karp Algoritması aranacak kelimeyi hashcode çevirerek metin içersinde arama işlemidir.
 • Hashcode çevirme işlemi sonucu çıkan şey sayı olacağı için kelimeyi metin ile karşılaştırmadan önce metinide aynı şekilde hashcode çevirerek karşılaştırma yapmaktadır.

 

 

Kod

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream>
#include <string>
#include <sys/time.h>
#include <cmath>


// MEHMET ERIM RABIN-KARP

using namespace std;


int W = 997;
int S = 256;


unsigned int hash(string s,int len){
	
	unsigned int h = 0;
	for(int k=0;k<len;k++){
		h=(h*S+s[k])%W;
	}

	return h;
}


void search(string pattern, string text) 
{ 

 	int m = pattern.size();
  int n = text.size();
  
  cout <<	"Size of text = "<< n << endl ;
  cout <<	"Size of pattern = "<< m << endl ;
	
  int patternHash = 0; // pattern hashcode
  int textHash = 0; // text hashcode
  int SPower = 1;
    
    
  //to Canculate SPOWER 
 	 for (int i = 0; i < m - 1; i++) 
    SPower = (SPower * S) % W; 
 
    
 //  cout << "SPower = "<< SPower << endl;

	// hashing
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    patternHash = (S*patternHash + pattern[i])%W;
    textHash = (S*textHash + text[i])%W;
  }
 

  for (int i = 0; i <=(n-m); i++)
  {

    if (patternHash == textHash)
    {
			printf("Pattern found at index %d \n", i);
    }
 
 
   	// rehashing
    textHash = ((S*(textHash - text[i]*SPower) + text[i+m])%W+W)%W;
    
   // cout << patternHash << " " << textHash << endl;
  
  }

}

int main() 
{ 	

	string pattern = "AA";
	string text = "AA";

	search(pattern,text);
  
  return 0; 
}