C++ continue

Tanım ;

continue ifadesi,istenilen koşulda döngünün o kısmını atlayarak devam etmemizi sağlar.


Giriş ;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	for (int i = 0 ; i < 10 ; i++)
	{
		if (i == 5) //döngüde 5 sayısına geldiğinde 5 sayısını atlayıp diğer sayıları yazmaya devam eder
			continue;
		cout <<  i << endl;  
	}
	
	system("PAUSE");
	return 0;

}


Çıkış ;

0
1
2
3
4 
6 //5 sayısı yok
7
8
9
Devam etmek için bir tuşa basın . . .