C++ Bruteforce Text Search Algorithm

Açıklama

  • Kaba Kuvvet Metin Arama Algoritmasıdır.  (Bruteforce Text Search Algorithm).
  • Algoritmanın çalışma mantığı aranacak kelimeyi lineer bir şekilde soldan sağa her karakteri metin içinde kontrol eder.
  • Eğer eşlesen varsa kelimenin bütün karakterlerini metin içerisinde aramaktadır, eğer hepsi eşleşirse kelime var, eğer eşleşmeyen varsa kelimeyi aramayı bırakır ve metindeki diğer kelimeye kayar.

Alt

#include <iostream> #include <string.h> #include <string> #include <sys/time.h> 
// MEHMET ERIM BRUTE-FORCE 
using namespace std; 
void BF(string text, string pattern) { 
unsigned int n = text.size(); unsigned int m = pattern.size(); 
int i, j, len = 0; // Len vaLue which check same pattern first Loops ending for (i = 0; i <= (n - m) ;i++) { 
len = 0; for (j = 0; j < m ;j++) { 
if(text[i+j]==pattern[j]){ // if it matches between text pattern Len ++; len++; }else{ break; 
} 
} 
if(len == m) printf("Pattern found at index %d \n", i-m); 
int main(int argc, char** argv) { 
string pattern = 'AA"; string text = "AAA"; 
BF(text,pattern); 
return 0;