C++ Bruteforce Text Search Algorithm

Açıklama

  • Kaba Kuvvet Metin Arama Algoritmasıdır.  (Bruteforce Text Search Algorithm).
  • Algoritmanın çalışma mantığı aranacak kelimeyi lineer bir şekilde soldan sağa her karakteri metin içinde kontrol eder.
  • Eğer eşlesen varsa kelimenin bütün karakterlerini metin içerisinde aramaktadır, eğer hepsi eşleşirse kelime var, eğer eşleşmeyen varsa kelimeyi aramayı bırakır ve metindeki diğer kelimeye kayar.

Alt

#include <iostream> #include <string.h> #include <string> #include <sys/time.h> 
// MEHMET ERIM BRUTE-FORCE 
using namespace std; 
void BF(string text, string pattern) { 
unsigned int n = text.size(); unsigned int m = pattern.size(); 
int i, j, len = 0; // Len vaLue which check same pattern first Loops ending for (i = 0; i <= (n - m) ;i++) { 
len = 0; for (j = 0; j < m ;j++) { 
if(text[i+j]==pattern[j]){ // if it matches between text pattern Len ++; len++; }else{ break; 
} 
} 
if(len == m) printf("Pattern found at index %d \n", i-m); 
int main(int argc, char** argv) { 
string pattern = 'AA"; string text = "AAA"; 
BF(text,pattern); 
return 0;
Girl Eating Pizza

Cluster modülü sayesinde, birden fazla CPU çekirdeğinden yararlanarak bir Node.js uygulamasının performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek için kullanılabilir.

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicspublic class ucgen extends Applet implements Runnable{ private int x int y int z int t

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicsimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseListenerimport java.awt.event.MouseMotionListen

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseMotionListenerpublic class mouseekseni extends Applet implements MouseMo

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletpublic class merdiven extends Applet { public void paint(Graphics a){ int sayac=0 //TOP NASIL ZIPLATILIR

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.*import javax.swing.JOptionPanepublic class Joptionapplet extends Applet { String sayi1,sayi2 int buyuksayi public void ini