C++ Finite Automata algorithm for Pattern Searching

Açıklama

 • Finite Automata kullanarak graflar üzerinden kelime arama işlemidir. (Finite Automata algorithm for Pattern Searching)
 • Eğer aranan kelime final state yani son bitiş düğümüne ulaştıysa kelime bulunmuştur, eğer final yerine başka düğümdeyse kelime bulunmamıştır.

 

 

Kod

#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
#include<string>
#include <sys/time.h>
#include <iostream>
#define NO_OF_CHARS 256 


// MEHMET ERIM FSM


using namespace std;
 
void createTable(string pattern,string patternCharacter,int TF[][NO_OF_CHARS]){

//	string pattern = "abcabd";
	
//	string patternCharacter = "abcd";
	
	int size =pattern.size();
	
//	int TF[size+1][NO_OF_CHARS];
	
	
	for(int i=0;i<=size;i++){    // all variable of array is 0
		
		for(int j=0;j<NO_OF_CHARS;j++){
			TF[i][j] = 0;
		}
	}
	
		
	for(int i=0;i<=size;i++){   // main algorithm
		
		for(int j=0;j<NO_OF_CHARS;j++){
		
			if(j==(int)pattern[i]){   // in the pattern characters,it put the index of indis
				TF[i][j] = i+1;
			}	
			else{
			
					
						string a = pattern.substr(0,i);         // to obtain part of pattern so to compare similarity ex ABCAB
						a+=(char)j;
						
						
						string a1= a.substr(0,a.size()-1);       // get left part of pattern       ex ABCA
						
						string a2 = a.substr(1,a.size());				// get right part of pattern      ex BCAB
						
				//		cout << a << endl;
						
				//		cout << a << " " << a1 << " " << a2 << endl;
						
						
						string c1=a1;                 // to 
						string c2=a2;
				
							
							
					//	cout << "------------"<< endl;
							
						for(int m=0;m<a1.size();m++){     // this loops to reduce part to pattern
							
								
					
							
							
					//		cout << c1 << " " << c2 << endl;
							if(c1.compare(c2) == 0){    // if the right and left pattern is match, put the value at the index and exit from here;
					//			cout << "esit "<< i << " "<< j;
								TF[i][j] = c1.size();
								break;
								
							}
							
					
							c1 = a1.substr(0,a1.size()-m-1);     // to reduce left pattern
					 	 c2 = a2.substr(m+1,a2.size());	       // to reduce right pattern
								
						}

					
				}
				
				
			}
			
		
		}
	

}void search(string pat, string txt,string patternCharacters) 
{ 
  int M = pat.size();
  int N = txt.size();
  
 
  int TF[M+1][NO_OF_CHARS]; 
 
  createTable(pat, patternCharacters, TF); // create table for FSM
  

  int i, state=0; 
  
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    state = TF[state][txt[i]]; 
    if (state == M) 
 			 printf("Pattern found at index %d \n", i-M+1); 
                    
  } 
} 
 

int main() 
{ 


  string pattern = "clear reflection";
  string patternCharacters = "clearfction";  // each letter of pattern
	string text = "AAAAAAAAAAAAAA";
	
 
  	search(pattern,text,patternCharacters);

	
	
  return 0; 
} 
Girl Eating Pizza

Cluster modülü sayesinde, birden fazla CPU çekirdeğinden yararlanarak bir Node.js uygulamasının performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek için kullanılabilir.

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicspublic class ucgen extends Applet implements Runnable{ private int x int y int z int t

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicsimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseListenerimport java.awt.event.MouseMotionListen

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseMotionListenerpublic class mouseekseni extends Applet implements MouseMo

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletpublic class merdiven extends Applet { public void paint(Graphics a){ int sayac=0 //TOP NASIL ZIPLATILIR

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.*import javax.swing.JOptionPanepublic class Joptionapplet extends Applet { String sayi1,sayi2 int buyuksayi public void ini