C++ switch-case

Tanım ;

Program akışı birden çok koşula bağlı olarak farklı seçeneklerden birisine yönlendirilecekse, iç-içe if-else denetimi yerine switch-case denetimi daha kolay olur. Bunun için, int ya da char tiplerinden bir seçici değişken ya da ifade (formül) kullanılır. Seçici değişkenin ya da ifadenin alacağı sabit değerlere göre program akışı istenen seçeneğe saptırılır.


Yazım kuralı;

switch(ifade)
{
  case değer:
    yapılacak işler
    break;
  case başka değer:
    yapılacak işler
    break;
  default:
    hiçbir değer sağlamıyorsa yapılacak işler
}Giriş ;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int sayi ;
	cout << "1-12 arasinda bir ay giriniz:";
	cin >> sayi;
	switch (sayi)
	{
	case 1: cout << "Ocak "<<endl; break;
	case 2: cout << "Subat "<<endl; break;
	case 3: cout << "Mart "<<endl; break;
	case 4: cout << "Nisan "<<endl; break;
	case 5: cout << "Mayis " << endl; break;
	case 6: cout << "Haziran " << endl; break;
	case 7: cout << "Temmuz " << endl; break;
	case 8: cout << "Agustos" << endl; break;
	case 9: cout << "Eylul" << endl; break;
	case 10: cout << "Ekim" << endl; break;
	case 11: cout << "Kasim" << endl; break;
	case 12: cout << "Aralik" << endl; break;

	default: cout << "Girdiğiniz sayi 1-12 arasinda olmali..." << endl;
		break;
	}
	system("PAUSE");
	return 0;

}


Çıkış ;

1-12 arasinda bir ay giriniz:4
Nisan
Devam etmek için bir tuşa basın . . .
Girl Eating Pizza

Sunday algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım yol alacağı

Girl Eating Pizza

Rabin Karp Algoritması aranacak kelimeyi hashcode çevirerek metin içersinde arama işlemidir.Hashcode çevirme işlemi sonucu çıkan şey sayı olacağı için kelimeyi metin ile karşılaştırm

Girl Eating Pizza

Knuth Morris Prat Algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım

Girl Eating Pizza

Finite Automata kullanarak graflar üzerinden kelime arama işlemidir. (Finite Automata algorithm for Pattern Searching)Eğer aranan kelime final state yani son bitiş düğümüne ulaştıysa

Girl Eating Pizza

Kaba Kuvvet Metin Arama Algoritmasıdır.  (Bruteforce Text Search Algorithm)Algoritmanın çalışma mantığı aranacak kelimeyi lineer bir şekilde soldan sağa her karakter metin içinde kon

Girl Eating Pizza

abort() proramın yürütülmesini durdurur ve hemen orayı terk eder.Giriş #include &ltstdio.h&gt#include &ltstdlib.h&gtint main () { FILE *fp printf(Program kodsozlu.txt

Girl Eating Pizza

exit(int durum) belirttiğimiz durumda programdan çıkış yapmamızı sağlar.Giriş #include &ltstdio.h&gt#include &ltstdlib.h&gtint main () { printf(Programın başlangıcı

Girl Eating Pizza

continue ifadesi,istenilen koşulda döngünün o kısmını atlayarak devam etmemizi sağlar.Giriş #include stdafx.h#include &ltiostream&gtusing namespace stdint _tmain(int argc

Girl Eating Pizza

break ifadesi, istenilen koşulda döngüden çıkmamızı sağlar.Giriş #include stdafx.h#include &ltiostream&gtusing namespace stdint _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ for (int