C++ switch-case

Tanım ;

Program akışı birden çok koşula bağlı olarak farklı seçeneklerden birisine yönlendirilecekse, iç-içe if-else denetimi yerine switch-case denetimi daha kolay olur. Bunun için, int ya da char tiplerinden bir seçici değişken ya da ifade (formül) kullanılır. Seçici değişkenin ya da ifadenin alacağı sabit değerlere göre program akışı istenen seçeneğe saptırılır.


Yazım kuralı;

switch(ifade)
{
  case değer:
    yapılacak işler
    break;
  case başka değer:
    yapılacak işler
    break;
  default:
    hiçbir değer sağlamıyorsa yapılacak işler
}Giriş ;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int sayi ;
	cout << "1-12 arasinda bir ay giriniz:";
	cin >> sayi;
	switch (sayi)
	{
	case 1: cout << "Ocak "<<endl; break;
	case 2: cout << "Subat "<<endl; break;
	case 3: cout << "Mart "<<endl; break;
	case 4: cout << "Nisan "<<endl; break;
	case 5: cout << "Mayis " << endl; break;
	case 6: cout << "Haziran " << endl; break;
	case 7: cout << "Temmuz " << endl; break;
	case 8: cout << "Agustos" << endl; break;
	case 9: cout << "Eylul" << endl; break;
	case 10: cout << "Ekim" << endl; break;
	case 11: cout << "Kasim" << endl; break;
	case 12: cout << "Aralik" << endl; break;

	default: cout << "Girdiğiniz sayi 1-12 arasinda olmali..." << endl;
		break;
	}
	system("PAUSE");
	return 0;

}


Çıkış ;

1-12 arasinda bir ay giriniz:4
Nisan
Devam etmek için bir tuşa basın . . .