C++ if-else

Tanım ;

Verilen şartın doğru veya yanlış olması durumunda istenen işlemleri yapmak ve buna göre program akışını değiştirmek için kullanılır.


Yazım kuralı;

if(koşul)
{
    yapılacak işler
}
elseif(başka koşul)
{
    başka yapılacak işler
}
else
{
    hiçbir koşul sağlanmıyorsa yapılacak işlemler
}


Giriş ;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int sayi = 5;
	if (sayi % 2 == 0)
	{
		cout << sayi << " sayisi çift ";
	}
	else
	{
		cout << sayi << " sayisi tek ";
	}
	system("PAUSE");
	return 0;
}


Çıkış ;

5 sayisi tek