C++ for

Tanım ;

For deyimi bir döngü tipidir.

For döngüsü işlemlerin tekrar sayısının önceden belli olduğu durumlarda kullanılır.


Yazım kuralı;

for(ifade1;ifade2;ifade3)
{
    yapılacak işler
}
  • ifade1 : ilk değeri veren bir atamadeyimidir.
  • ifade2 : Bu, deyimin koşulsal kısmıdır.
  • ifade3 : Döngünün her iterasyonundan sonra çalıştılır.


Giriş ;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	for (int i = 0 ; i < 5 ; i++)
	{
		cout << "KodSozluk " << endl;  
	}
	
	system("PAUSE");
	return 0;

}


Çıkış ;

KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
Devam etmek için bir tuşa basın . . .