C++ do-while

Tanım ;

While döngüsüne benzerdir.

Farkı ilk seferde, herhangi bir koşula bakılmaksızın do bloğundaki işlemler yapılır.


Yazı kuralı;

do
{
    yapılacak işler
}
while(koşul);Giriş ;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int sayac=0 ;
	do //while döngüsü ile farkı koşul while deyiminden önce do bloğuna yazılması
	{
		cout << "KodSozluk " << endl;  
		sayac = sayac + 1; 
	} while (sayac < 5);
	
	system("PAUSE");
	return 0;

}


Çıkış ;

KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
Devam etmek için bir tuşa basın . . .